PERSONVERNERKLÆRING

ELSA ENGER TRANSPORT OG ENGER TRANSPORT ÅLESUND

(Heretter kalt Enger Transport)

1. Vår personvernerklæring

Enger Transport behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?

Enger Transport (adr. Hhv. Landskaugvn. 28, 1914 Ytre Enebakk og Flatholmen 2, 6002 Ålesund), er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Enger Transport behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, kredittopplysninger, IP-adresser.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

5. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre oppdrag, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av kundeforholdet.

Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir som for eksempel vår kunde, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Enger Transport har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester, nettside mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

7. Når sletter vi personopplysningene?

Enger Transport oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

8. Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

9. Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

10. Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av https://www.engertransport.no . Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. For å analysere informasjonen, bruker vi informasjonskapsler («cookies»). Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser.

11. Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post til miriam@engertransport.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv