Arbeidsmiljøpolicy

Vår visjon er at ansatte hos Enger Transport skal trives med sitt arbeide, og være ved god helse. Arbeidsgiver er ansvarlig for dette med et tydelig lederskap, men alle ledd i virksomheten, sjåfører, mekanikere og administrasjon, har alle et personlig ansvar for å bidra til dette.  Tydelige mål, oppfølging og tilbakemeldinger skal bidra til engasjement der gode resultater blir sett og belønnet.

 

Miljøpolicy

Den største miljøpåvirkningen er naturlig nok våre transporter. Derfor jobber vi kontinuerlig mot å redusere utslippene våre ved å bare kjøpe miljøvennlige kjøretøy, øke andelen kjøretøy drevet av alternative drivstoff og å utdanne alle førere i økokjøring. Vi har stort fokus på opplæring og oppfølging i god kjørestil, hvor vi blant annet måler tomgangskjøring og overhastighet. Vårt verksted er en viktig del av vår bedrift og bidrar til å opprettholde en god standard på bilene. I tillegg ivaretas de biltekniske forholdene gjennom våre serviceavtaler på bilene. Trafikkledelsen skal alltid handle ut fra et miljø- og effektivitetsperspektiv. Vi bestreber å kjøpe miljøvennlige produkter som brukes til daglig drift.

Alle våre biler er pr. 2022 Euro 6 og 6 EL-biler forventes å være i drift innen 2024.

For mer informasjon om vårt arbeid med miljøpolicy se vår Fair Transportsertifisering https://fairtransport.no/company/view/elsa_enger_transport/documentation

 

Trafikksikkerhetspolicy

Trafikksikkerhet er et ledelsesansvar og skal prioriteres. Sammen med de ansatte er det etablert et kvalitetssikringsopplegg som skal ivareta hensynet til trafikksikker adferd, miljøvennlige og trafikksikre kjøretøyer og sikker transportutøvelse. Det legges til rette for at ansatte får en god opplæring i miljø og trafikksikkerhet og mulighet til å følge de krav som følger av dette i utførelsen av transporten.  Overordnet for vår bedrift er å følge trafikkbestemmelsene, ha en hensynsfull og sikker kjørestil for å unngå ulykker og skader samt å ta hensyn til egen og andres sikkerhet.

 

Diskrimineringspolicy

Enger Transport har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering, lovbrudd, korrupsjon og miljøovertredelser. Likebehandling av medarbeidere, kunder og leverandører samt god forretningsetikk er sentralt for Enger Transport sin virksomhet.

 

Åpenhetsloven

Enger Transport ønsker å være transparente. Gjennom åpenhetsloven av 1. juli 2022 skal våre oppdragsgivere være trygge på våre grunnleggende menneskerettigheter og at anstendige arbeidsforhold sikres. Vi vil besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse. Ønsker du mer informasjon? Send forespørsel til miriam@engertransport.no.