REDEGJØRELSE OM VÅRE AKTSOMHETSVURDERINGER I HENHOLD TIL ÅPENHETSLOVEN.

Innledning

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter å gjennomføre nøye vurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt i virksomheten og i leverandørkjeden.  Våre aktsomhetsvurderinger er basert på standardene satt av FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter, samt OECD´s veileder for aktsomhetsvurderinger innen ansvarlig næringsliv.
For å oppfylle disse kravene, gjennomfører vi en grundig prosess med å kartlegge vår egen virksomhet, samt våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Forankring av ansvarlighet

Enger Transport er hovedsakelig involvert i containertransport og er et selskap med 99 ansatte. Herav 74 sjåfører, 10 verkstedsmedarbeidere og 15 i administrasjon.

Vår visjon er å være ledende i vårt marked og «Når kvalitet og service teller» er vårt motto. Vi mener dette mottoet reflekterer vårt bærekraftige fokus, som skal gjennomsyre alt vi gjør, fra ansettelser til tjenesteleveringer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, noe som innebærer en systematisk evaluering og oppfølging av egne og underleverandørers rutiner for å forhindre og beskytte mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi er en sertifisert Fair Transportbedrift, som er en bransjespesifikk sertifisering. Denne sertifiseringen stiller krav til retningslinjer for arbeidsmiljø, trafikksikkerhet og ytre miljø og kvalitet ihht. service.

Våre største oppdragsgivere har i tillegg utviklet egne retningslinjer som vi og våre ansatte må forholde oss til. Dette innebærer en forpliktelse fra vår side om å etterleve og respektere disse standardene, og sikre at alle aktiviteter og prosesser er i tråd med dem.

 

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Selv om vi ikke har produksjon internt i selskapet, har vi mange underleverandører som vi kjøper produkter og tjenester fra, for eksempel biler, verkstedsutstyr og IT systemleverandører. Vi opererer primært innenlands, og våre leverandører har norske avdelinger som vi samarbeider med. Selv i denne konteksten kan det være risiko for uregelmessigheter, og derfor har vi nå tatt i bruk House of Control sitt datasystem for å forenkle analysen av vår leverandørportefølje. Vi legger OECD´s veileder som grunnlag for vårt arbeid og vil etter beste evne leve opp til denne for å kunne bidra til negative konsekvenser hos våre forretningsforbindelser.

Vi vil årlig sende ut en spørreundersøkelse til våre største leverandører får å kunne samle inn informasjon bl.a. om disse temaer:

  • Menneskerettigheter
  • Sysselsetting
  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Miljø og klima
  • Antikorrupsjon

Oppfølging

Ved besvarelser av disse undersøkelsene vil vi kunne avdekke potensielle konsekvenser av menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold. Dersom det avdekkes forhold om forårsaket skade eller bidrag til faktisk skade, vil vi initiere til dialog med selskapet. Skaden skal håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning. Hvilken type gjenopprettingstiltak som passer, vil avhenge av skadens omfang.

Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, flere tiltak vil vurderes for å kunne få en så god og helhetlig vurdering som mulig.

For mer informasjon om hvordan vi jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til vår HR ansvarlig, Miriam Olsen, miriam@engertransport.no.